Balev Bio
Балев Био Маркет

Ароматизатор Ареон Зелена линия - Грейпфрут

Ареон

Балев Био Маркет

9.99лв

Ароматизатор Ареон Зелена линия
  • Описание

  • Допълнителна информация

Aроматизатор Areon Green създаден от натурални суровини + 10 мл етерично масло. Подходящ за употреба в автомобил, малки помещения, гардероби и шкафове. Маслото от грейпфрут със своя свеж, нежен, цитрусов аромат действа тонизиращо, премахва стреса и подобрява настроението. Начин на употреба: Отворете торбичката в горната част и капнете няколко капки етерично масло. При намаляване силата на аромата добавяйте етерично масло. Внимание: При неспазване на правилата за безопасност описани върху опаковката, производителят не носи отговорност за причинени щети. R10 Запалим. R36/38 Дразни очите и кожата. R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата. R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. S2 Да се пази далече от достъп на деца. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.