Нямате продукти в кошницата.

Междинна сума: 0,00 лв.Посочените от Вас лични данни ще бъдат обработвани от „БАЛЕВ БИО МАРКЕТ“ ЕООД в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation).

Администраторът на данни е „БАЛЕВ БИО МАРКЕТ“ ЕООД, ЕИК 201000770. Вашето съобщение по електронна поща ще бъде обработвано от БАЛЕВ БИО МАРКЕТ, за да предоставим отговор на Вашето запитване, Личните данни, съдържащи се във Вашето електронно писмо, ще бъдат използвани единствено за обработка на Вашите Данни относно име, организация, населено място и се използват също така за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива на БАЛЕВ БИО МАРКЕТ за максимален период от 5 години, след което се унищожават. Разполагате с право по всяко време да оттеглите свободно даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите на предоставяне на отговор на изпратеното от Вас съобщение по-горе, с право на достъп, заличаване и коригиране на данните, с право да възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица, като се свържете с „БАЛЕВ БИО МАРКЕТ“ ЕООД чрез имейл на [email protected] или чрез изпращане на писмено заявление до адреса на „БАЛЕВ БИО МАРКЕТ“ ЕООД в. Варна, бул. “Владислав Варненчик” 260, както и с правото да се обръщате към Комисия за защита на личните данните.