Препарат за керамични и индукционни плотове 240мл

Etamine Du Lys

11.99лв

Препарат за керамични и индукционни плотове
  • Описание

  • Допълнителна информация

Почиства и полира, защитава без надраскване като не оставя белези. За всякакви керамични или индукционни плотове, котлони или керамичен съдове за готвене. Инструкции за употреба: Напръскайте върху студена повърхност, след това избършете с влажна гъба за премахване на мръсотията. Избършете със суха мека кърпа. За да се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда, следвайте инструкциите за дозиране. Внимание: Лесно запалим. Провокира тежко увреждане на очите. Да се пази далеч от деца. Съхранявайте далеч от източници на топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и всеки друг източник на възпламеняване. Изплакнете ръцете внимателно след употреба. В случай на контакт с очите, изплакнете веднага с обилно количество вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължете промиването. Ако симптомите продължат се консултирайте незабавно с очен лекар и покажете опаковката или етикета.