Течен препарат за съдове био цвят портокал 500мл

COMPTOIR DES LYS

6.99лв

ВеганСертифициран от Екосерт
  • Описание

  • Допълнителна информация

Указание за употреба: Добавете няколко капки от препарата върху гъба или към водата за измиване. Изплакнете с питейна вода. Запазва естественото pH на кожата. За опазване на околната среда, следвайте инструкциите за употреба.

За Etamine Du Lys

ETAMINE DU LYS е френска фирма, която още с основаването си през 1995 г. си поставя за цел да направи пълна гама продукти за домакинството като използва само съставки с натурален произход. И успява – почистващите ѝ препарати са на изцяло растителна и минерална основа: ефективни, безопасни и без да замърсяват природата. Предпазни мерки при употреба: ВНИМАНИЕ. Причинява силно дразнене на очите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако жертвата носи и лесно могат да бъдат отстранени. Продължете да изплаквате. Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицинска помощ. В случай на консултация с лекар, имайте на разположение опаковката или етикета. *Биоразградимост 96% за 28 дни – тест OECD 302B. Изображението на опаковката е символично.